Esta páxina Web é propiedade de Pablo Vidal Rodríguez con NIF nº 34995241M, domicilio en Avenida de Zamora 118, 4ºB, 32005 Ourense.

Para calquera consulta ou proposta, contáctenos no e-mail: pablo@vinosconpersonalidad.com ou ben no teléfono: +34609152251

Esta páxina Web está rexida pola normativa exclusivamente aplicable en España e no espazo que comprende a Unión Europea, quedando sometida a ela, tanto nacionais coma estranxeiros que utilicen esta Web.

O acceso a nosa páxina Web por parte do USUARIO é gratuíto e está condicionado á previa lectura e aceptación íntegra, expresa e sen reservas do presente Aviso Legal vixente no momento do acceso, que rogamos lea detidamente. O USUARIO no momento que utiliza o noso portal, os seus contidos ou servizos, acepta e sométese expresamente ás condicións xerais de uso do mesmo. Se o usuario non estivera de acordo coas condicións de uso, deberá absterse de utilizar este portal e operar por medio do mesmo.

En calquera momento poderemos modificar a presentación e configuración da nosa Web, ampliar ou reducir servizos, e incluso suprimila da Rede, así coma os servizos e contidos prestados, todo elo de forma unilateral e sen previo aviso.

Propiedade intelectual

Todos os contidos, textos, imaxes, marcas e códigos fonte son da nosa propiedade ou de terceiros aos que se lles adquiriron os seus dereitos de explotación, e están protexidos polos dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial.

O usuario unicamente ten dereito a un uso privado dos mesmos, sen ánimo de lucro, e necesita autorización expresa para modificalos, reproducilos, explotalos, distribuílos ou exercer calquera dereito pertencente ao seu titular.

Condicións de acceso

O acceso a nosa páxina Web é gratuíto e non esixe previa subscrición ou rexistro. A finalidade da mesma é simplemente informativa ou publicitaria, de calquera modo ofrécese un formulario de contacto/consulta para que poida solicitar máis información.

O envío de datos persoais a través do formulario implicará a aceptación expresa por parte do Usuario da nosa política de privacidade, coa habilitación do check respectivo no momento do envío dos seus datos. Con respecto ao uso dos seus datos con fins publicitarios, se se pretende o seu uso con esa finalidade, habilitarase outro check que poderá ou non marcar.

O usuario debe acceder a nosa páxina Web conforme á boa fe, ás normas de orde público e ás Condicións Xerais de uso, Política de Cookies e Aviso Legal. O acceso ao noso sitio Web realízase baixo a propia e exclusiva responsabilidade do usuario, que responderá en todo caso dos danos e prexuízos que poida causar a terceiros ou a nós mesmos.

Tendo en conta a imposibilidade de control respecto á información, contidos e servizos que conteñan outras páxinas web aos que se poida acceder a través das ligazóns que a nosa páxina web poida poñer a súa disposición, comunicámoslle que quedamos eximidos de calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda clase que puidesen derivar pola utilización desas páxinas web, alleas a nosa empresa, por parte do usuario.

Pode obter máis información sobre o uso que facemos dos seus datos de carácter persoal na Política de Privacidade da nosa web.

Live Theme Editor

Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Nuevo registro de cuenta

¿Ya tienes una cuenta?
Entrar en vez O Restablecer la contraseña
SSL secured by Redalia Instant SSL