Pablo Vidal - Viños con Personalidade (en adiante, tamén a Entidade, a Web ou o Sitio) informa aos usuarios de que os Datos de Carácter persoal que recolle (por diferentes medios tales como: Enquisas ao interesado, formularios de petición de información, chats en liña... ) son obxecto de tratamento automatizado e incorpóranse no Rexistro de actividades de tratamento correspondentes á Entidade propietaria deste sitio web.

A recollida e tratamento automatizado dos datos de carácter persoal ten como finalidade o cumprimento das obrigacións legais e da relación contractual ou precontractual que no seu caso se estableza co cliente ou usuario, así como facilitarlle información sobre os produtos ou servizos sobre os que vostede o solicite, sendo a base xurídica de ditos tratamentos o consentimento expreso ou a firma e execución do contrato ou medidas precontractuais. En caso de recibir o seu currículum vitae, os seus datos persoais e curriculares poderán formar parte das nosas bases de datos para participar en procesos de selección presentes ou futuros.

Os datos de clientes conservaranse mentres se manteña a relación contractual e posteriormente durante os prazos esixidos para o cumprimento de obrigacións legais. Os datos de preclientes ou antigos clientes para a realización de accións de promoción, conservaranse durante 10 anos, sen prexuízo da conservación que resultase necesaria para a formulación de reclamacións xudiciais ou extraxudiciais e/ou sempre que o permita ou obrigue a lexislación. Os datos de solicitantes de emprego conservaranse durante 5 anos para futuros procesos de selección.

En aqueles casos nos que Pablo Vidal - Viños con Personalidade figure como Encargado do Tratamento asume as obrigacións establecidas na LOPD-GDD e no RGPD, e manifesta que unicamente tratará os datos conforme ás instrucións do responsable de tratamento e que non os aplicará ou utilizará con fins distintos aos que figuren no contrato celebrado ao efecto.

Así mesmo, Pablo Vidal - Viños con Personalidade informa que, en caso de que así se autorizara de forma expresa e previo consentimento, poderá utilizar as direccións de correo electrónico, teléfonos, direccións...  facilitados por vostede, para manterlle informado das súas novidades comerciais e as súas distintas ofertas de promocións así coma o rendemento das tarefas de información, formación, comercialización (tarefa esta última sempre identificada como tal) e outras actividades propias. Se, en calquera momento posterior, vostede se opón a recibir comunicacións comerciais, escríbanos ao enderezo de correo electrónico pablovidal@vinosconpersonalidad.com indicando Baixa LOPD-GDD no asunto. O consentimento poderase revocar en calquera momento.

Ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos, solicitar a súa supresión, limitar algún dos tratamentos ou opoñerse a algún uso (por ex. opoñerse con posterioridade ao envío de publicidade),  vía e-mail, persoalmente ou mediante correo postal, no enderezo: Avenida de Zamora 118, 4ºB, 32005 Ourense

Tamén pode exercitar estes dereitos nos termos que a normativa aplicable establece e que poden consultar en www.aepd.es

O usuario do Sitio será o único responsable da veracidade e exactitude dos datos aportados, actuando o propietario da web de boa fe como mero provedor do servizo. En caso de facilitar datos falsos ou de terceiras persoas sen mediar o seu consentimento para elo, o propietario da web resérvase o dereito á destrución inmediata dos citados datos a fin de protexer o dereito do titular ou titulares dos mesmos.

Pablo Vidal - Viños con Personalidade comprométese ao cumprimento da súa obriga de secreto dos datos de carácter persoal e do seu deber de gardalos e adoptará todas as medidas de índole técnica e organizativa para garantir a seguridade dos datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos aos que estean expostos. O sitio Web dispón das medidas de seguridade da información xeralmente utilizadas para evitar o acceso non autorizado aos datos persoais.

Por favor, lea detidamente esta declaración de privacidade antes de usar este Sitio, coñecerá a forma na que procesaremos os seus datos persoais. O uso deste Sitio e o envío dos seus datos implica a aceptación da nosa política de privacidade. En caso contrario non use este Sitio.

Cambios na nosa Política de Privacidade

Calquera cambio que no futuro poidamos introducir na nosa política de privacidade será comunicado nesta páxina. Deste modo, poderá comprobar regularmente as actualizacións ou cambios na nosa política de privacidade.

Modos de contacto e datos do Responsable

Responsable: Pablo Vidal Rodríguez - 34995241M

Teléfono de contacto: +34609152251

Correo electrónico: pablovidal@vinosconpersonalidad.com

Dirección postal: Avenida de Zamora 118, 4ºB, 32005 Ourense

Consulte o noso Aviso Legal para coñecer todos os datos referentes ao propietario da Web.

A Web realiza todos os esforzos razoables para asegurar que o contido do Sitio é preciso e vixente.

Live Theme Editor

Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Nuevo registro de cuenta

¿Ya tienes una cuenta?
Entrar en vez O Restablecer la contraseña
SSL secured by Redalia Instant SSL