Formas de envío e prazos de entrega

Os envíos e entregas realizaranse de luns a venres, excepto festivos e/ou períodos de vacacións.

O importe dos gastos de envío calcúlase automaticamente no momento de realizar o seu pedido, dependendo do destino e a forma de pago seleccionados.

Para coñecer o que custará exactamente o seu pedido seleccione os produtos que desexa adquirir,  vaia ao carriño da compra e elixa a forma de pago e a forma de envío. Aparecerá, completamente detallado o importe total da súa compra incluíndo os gastos de envío.  Nese momento poderá decidir se continúa, ou non, co proceso de compra. Para continuar co seu pedido debe pulsar "Mercar".

As formas de envío dependen do destino así coma o prazo de entrega:

España Península

CORREOS ENVÍO A DOMICILIO (APROX. 3 DÍAS)

Pedidos de importe maior ou igual a 18 €: Envío gratuíto

Pedidos de importe inferior a 18 €: Custo do envío 7 € 

Baleares

Só se aceptan pedidos de importe maior ou igual a 100 €

O envío realizarase a través de mensaxería cun custo fixo de 1.5 €/ botella de 0.75 L.

Prazo de entrega aproximado de 5 días dende a confirmación ou pago do pedido.

Canarias, Ceuta, Melilla

Póñase en contacto no correo pablovidal@vinosconpersonalidad.com ou chame ao +34 609152251 para tramitar o seu pedido. O método de pago será por transferencia bancaria. O envío realízase a través de  mensaxería cun custe fixo de 2.5 €/ botella de 0.75 L.

Neste caso os gastos dos trámites de aduanas non están incluídos no custo do envío. IMPORTANTE: É necesario que se inclúa o número de DNI, NIF ou NIE da persoa que fai o pedido, xa que é imprescindible para facer o envío.

Portugal

CORREOS ENVÍO A DOMICILIO (APROX. 3 DÍAS)

Pedidos de importe maior ou igual a 18 €: Envío gratuíto

Pedidos de importe inferior a 18 €: Custo do envío 7 € 

Envío Internacional e UE 

Só se aceptan pedidos de importe maior ou igual a 100 €

Aplicaranse as seguintes condicións: Os gastos de envío terán un custo fixo de 6 €/botella de 0.75 L.

Modos de pago aceptados: Transferencia ou ingreso bancario, ou ben tarxeta de crédito.

Neste caso os gastos dos trámites de aduanas e impostos de cada país non están incluídos no custo do envío. IMPORTANTE: É necesario que se inclúa o número de DNI, NIF ou NIE da persoa que fai o pedido, xa que é imprescindible para facer o envío.

Garantía

As garantías dos produtos son as establecidas polos fabricantes. En caso de fallo deberá poñerse en contacto con nós mediante a sección de contacto da nosa web para que teñamos constancia do produto defectuoso, autoricemos a súa devolución e lle digamos os pasos a seguir.

Con carácter xeral e salvo indicación en contrario, a garantía para o caso de venta de produtos defectuosos é de 2 anos, conforme as condicións expostas no Real Decreto Lexislativo 1/2007 que aproba o Texto Refundido da Lei para a Defensa dos Consumidores e Usuarios.

Para que opere tal garantía, é necesario que o produto presente un defecto de orixe e que o cliente conserve a factura de compra do produto.

Os envíos serán sempre a portes pagados e mediante axencia ou correo certificado.

A garantía só cubre defectos de orixe, de acordo coa lexislación vixente.

É dicir, queda excluído o deterioro do produto polo seu uso habitual, así como a rotura ou desgaste por un uso inadecuado, que en todo caso serán responsabilidade do cliente.

Devolucións e cambios de produto: Dereito de renuncia

Produto incorrecto: Se o produto entregado non coincide co solicitado no pedido debe comunicárnolo inmediatamente. Contáctenos mediante a sección de contacto da nosa web e tramitaremos a súa incidencia o antes posible.

Aínda así o Cliente ten dereito a rescindir/renunciar o contrato, sen indicar os motivos, nun prazo de 14 días naturais dende a recepción (período de rescisión/renuncia) sempre que conserven a súa embalaxe orixinal intacto, sen uso, sen raspaduras nin embalaxe rota ou deteriorado e incluíndo toda a documentación que acompañe ao produto así coma os seus accesorios. O período de renuncia caduca pasados 14 días naturais dende a data na que o Cliente ou un terceiro (que non sexa o transportista e que o Cliente designara) recibe a mercancía.

Para exercer o dereito de rescisión/renuncia, o Cliente está obrigado a notificar á empresa acerca da súa decisión de rescindir o contrato a través dunha declaración explícita (por exemplo, unha carta enviada por correo, fax ou correo electrónico).  Para respectar o prazo de rescisión, é suficiente que o Cliente envíe a comunicación relativa ao exercicio do dereito antes de que finalice o período de rescisión de 14 días naturais.

O reembolso realizarase utilizando a mesma forma de pago utilizada polo Cliente na transacción inicial, salvo que se acorde expresamente de outra forma; en calquera caso, o Cliente non terá que soster ningún custo como consecuencia de dito reembolso. O reembolso pode suspenderse ata que se reciba a mercancía ou ata que se reciba unha proba por parte do consumidor de que se reenviou a mercancía, si se realiza con anterioridade. Por elo o cliente deberá realizar un correcto empaquetado que asegure o seu transporte sen danos. Unha vez recibido e comprobado polo noso persoal que o produto está no mesmo estado no que foi enviado, procederase ao reintegro do importe do artigo. Se a devolución do teu pedido é por outros motivos que no sexan: defectos dos artigos, envío incompleto ou envío incorrecto, non seremos responsables dos custos da devolución.

En calquera caso, o Cliente non poderá exercer o dereito de rescisión/renuncia se se trata de mercancías seladas que:

-  non se pode devolver por motivos de hixiene ou relacionados coa protección da saúde

- ou que se abriran e usaran despois da entrega, sempre que o motivo non sexa un defecto de fabricación.

Non se admitirá devolución sobre os produtos nin tampouco sobre os produtos fabricados a demanda do cliente

Para admitir a devolución dun produto:

- deberá enviarse na súa embalaxe orixinal;

- deberá estar en perfecto estado;

- sen ter sido utilizado;

- e acompañado de todos os seus accesorios e documentos.

En caso de que o cliente cumprira todos os requisitos que aquí se expoñen, Pablo Vidal Rodríguez – Viños Con Personalidade comprométese a reembolsarlle ao cliente o prezo do produto devolto antes de trinta (30) días dende a recepción do produto en cuestión. O reembolso poderase facer mediante ingreso na tarxeta de crédito ou cheque bancario. Informarase ao cliente de que os gastos de devolución serán ao seu cargo, nas condiciones expostas anteriormente.

Live Theme Editor

Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Nuevo registro de cuenta

¿Ya tienes una cuenta?
Entrar en vez O Restablecer la contraseña
SSL secured by Redalia Instant SSL